Nowe usługi społeczne dla słupszczan

0
Fot. MOPR Słupsk

Otwarte zostały dwa nowe punkty pomocowe w Słupsku. Przy ul. Tuwima działa Lokalny Punkt Koordynacyjny Systemu Teleopieki oraz Psychologiczna Poradnia Rodzinna z mieszkaniem terapeutycznym. Miejsca powstały w ramach programów MOPR na terenie rewitalizacji śródmieścia.

Przy ul. Tuwima 34, na pierwszym piętrze działa Lokalny Punkt Koordynacyjny Systemu Teleopieki. Prowadzi go partner projektu MOPR, Fundacja Progresja. Pracownicy Punktu odpowiadają m.in. za instalację urządzeń teleopieki w domach seniorów, osób samotnych, niesamodzielnych. Elementy systemu to czujniki ruchu, czadu, opaska na rękę S.O.S. Głównym celem wprowadzanego przez MOPR systemu w Słupsku jest poprawa bezpieczeństwa, a w sytuacjach ekstremalnych nawet ratowanie życia.
Pierwsze piętro kamienicy zajęło Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”, które poprowadzi Psychologiczną Poradnię Rodzinną z mieszkaniami terapeutycznymi. Znajdą w nich miejsce rodziny mające do tej pory wsparcie asystentów MOPR. Główną rolą mieszkań będzie odizolowanie rodzin od ich obecnego środowiska, w których nie było by szans wprowadzenia zmian w ich funkcjonowaniu. Dodatkowo w Poradni prowadzone będą różne rodzaje terapii mi.in  sensoryczna, socjoterapia.
– Punkty oferują nowe usługi społeczne mieszkańcom Słupska zagrożonym wykluczeniem społecznym i zamieszkałym na obszarze rewitalizacji, czyli w śródmieściu – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR –  Oferta nie jest skierowana tylko do klientów pomocy społecznej, jest znacznie szersza i dotyczy wszystkich mieszkańców borykających się z problemami, które zagrażają ich wykluczeniem np. z powodu niepełnosprawności, niesamodzielności, samotności, choroby, czy  problemów wychowawczych.

Punkty przy ul. Tuwima powstały w ramach programu „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest MOPR w Słupsku, a partnerami: Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” oraz Fundacja Progresja.