Oddział Transplantacji Szpiku w Słupsku otwarty. Na razie pacjenci będą przygotowywani do przeszczepów.

0
Fot. Archiwum WSS w Słupsku

Lekarze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku pierwsze transplantacje przeprowadzą najprawdopodobniej pod koniec roku.

Szpital na oddział pierwszych pacjentów cierpiących na ostre białaczki przyjmie już 15 lipca. – Chorzy będą nadal leczeni na Oddziale Hematologicznym i przekazywani na Oddział Transplantacji w celu przygotowania do przeszczepu. Tworzymy więc tutaj pewną całość. Myślę, że już na przełomie listopada i grudnia uda się wykonać pierwsze przeszczepy – mówi Wojciech Homenda, ordynator oddziału hematologii i transplantacji w słupskim szpitalu, a także wojewódzki konsultant do spraw hematologii.

Na sześciołóżkowym oddziale transplantologii będą leczeni pacjenci z ciężkimi białaczkami. Przebywać będą w warunkach wyjątkowego reżimu sanitarnego. Sale chorych wyposażone są systemy laminarnej wymiany powietrza, tzn. że specjalnie filtrowane powietrze w całym pomieszczeniu, gdzie leży chory będzie wymieniane minimum 15 razy na godzinę. Do pacjenta przez ponad dwa tygodnie terapii dostęp będą mieć tylko upoważnione osoby po zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Powierzchnia otwartego oddziału to 240 metrów kwadratowych. Mieści się na nim pięć sal – cztery jednoosobowe i jedna dwuosobowa, gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski oraz śluza dla pacjenta i personelu, niezbędna do utrzymania reżimu sanitarnego. Oddział doposażono m.in. w łóżka elektryczne z wagą oraz materacami przeciwodleżynowymi, szafki przyłóżkowe, pompy infuzyjne, centralę do podłączenia kardiomonitorów. Kupiono stoliki zabiegowe, stojaki do pomp infuzyjnych i kroplówek. Koszt inwestycji wyniósł 1,7 miliona złotych. Oddział powstał dzięki zaangażowaniu samorządów powiatu słupskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Cieszę się, że sejmik podjął decyzję o dofinansowaniu z budżetu województwa kwotą 500 tys. zł utworzenia oddziału transplantacji szpiku. To prawie 30 procent kosztu całej inwestycji – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Już od grudnia w szpitalu w Słupsku ma powstać także Bank Tkanek i Komórek. Jego budowa ruszy 1 sierpnia. – Po zakończeniu tej inwestycji musimy otrzymać odpowiednie akredytacje i dopiero będziemy mogli rozpocząć transplantacje. Ośrodek autoprzeszczepów szpiku kostnego w naszym szpitalu będzie składać się z oddziału oraz banku komórek i tkanek – dodaje Homenda. – Szacujemy, że będziemy wykonywać około 30-40 transplantacji rocznie.

Do tego czasu pacjenci na transplantacje dojeżdżać będą do Gdańska.