Przebudowa ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej. Będą utrudnienia

0

Od 6 listopada w związku z postępami przebudowy ulic Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku nastąpi zmiana organizacji ruchu.
W celu umożliwienia prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową drogi zamknięty zostanie odcinek ulicy Zaborowskiej od końca parkingu przy budynku Batalionów Chłopskich 1 do wjazdu na posesję przy ulicy Zaborowskiej 29 (obiekt administracji Osiedla Niepodległości). Dojazd do parkingów przy budynkach 8 i 10 będzie udostępniany w miarę możliwości.

Prace toczyć się będą również na zamkniętych wcześniej odcinkach ulic: gruntowym ulicy Legionów Polskich od ulicy Piłsudskiego do ulicy Zauchy oraz ulicy Zaborowskiej z płyt betonowych od łuku drogi do ulicy Legionów Polskich.
Na pozostałym odcinku ulicy Zaborowskiej ruch odbywać się będzie bez znaczących utrudnień.

W załączeniu schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu.