Rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli

0

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie dogadały się z rządem.

Udział w strajku, jak podało ZNP, zadeklarowało blisko 80 procent placówek. Porozumienie z rządem podpisała tylko „Solidarność”.

Referendum strajkowe w Słupsku odbyło się w 40 spośród 42 miejskich jednostek oświatowych. W placówkach biorących udział w referendum frekwencja wyniosła około 80 procent, z czego prawie 90 procent nauczycieli opowiedziało się za strajkiem.
W dwóch przedszkolach (PM nr 19, PM nr 25) z uwagi na brak przeprowadzonych procedur sporu zbiorowego referenda nie odbyły się. W Przedszkolach Miejskich nr 3 i 15 oraz Szkole Podstawowej nr 8 wynik referendalny nie wskazał gotowości strajkowej pracowników. W pozostałych placówkach nauczyciele będą strajkować. Rodzice o sytuacji w szkołach będą informowani poprzez strony internetowe placówek oraz dziennik elektroniczny.

Co mogą zrobić rodzice dzieci, których szkoły zostały zamknięte? Przysługuje im zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 procent wynagrodzenia. Jednak prawo do niego mają tylko ci rodzice, których pociechy nie ukończyły ośmiu lat. Aby go otrzymać trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Z-15. Składamy go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo u pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o tym, że placówka w której uczy się nasze dziecko została zamknięta.