Rusza nabór do przedszkoli. Nie przegapcie terminów

0

18 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli. Zapisy tak, jak rok temu, będą odbywać się za pomocą aplikacji NABO.

Adres strony to https://przedszkola-slupsk.nabory.pl. Rodzic po wypełnieniu wniosku (w podanej aplikacji) dokonuje wydruku i wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszego wyboru.

Podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji przyznane będą, jeśli: kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek (20 pkt.); co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata mieszka w Słupsku i rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku (30 pkt.); rodzice lub prawni opiekunowie kandydata są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie (40 pkt.) oraz to, czy kandydat jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, objętej pomocą socjalną (20 pkt.).

Rejestracja wniosków w systemie rekrutacyjnym NABO możliwa będzie od 18 do 29 marca do godziny 13. Od 18 marca, od godziny 15 do 29 marca do godziny 16 konieczne będzie złożenie wniosku (wydruku z systemu NABO) do przedszkola pierwszego wyboru. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną trwać będzie od 1 do 10 kwietnia. Listy kandydatów przyjętych do przedszkoli poznamy 11 kwietnia. Do 16 kwietnia rodzice będą mieli czas na potwierdzenie, że chcą posłać dziecko do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. 17 kwietnia poznamy ostateczne listy przyjętych dzieci. Na odwołanie rodzice będą mieli siedem dni.