Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Słupsku

0

13 maja ruszył nabór do szkół średnich i branżowych. Rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny NABO.

Absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych mogą ubiegać się o miejsce w 18 słupskich szkołach. Są to cztery licea ogólnokształcące, jedno liceum sztuk plastycznych, jedno liceum dla dorosłych, pięć techników, pięć branżowych szkół I stopnia, jedna branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz jedna szkoła policealna.

Wszystkie informacje dostępne są pod linkami dla absolwentów gimnazjum – https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl oraz dla absolwentów szkół podstawowych https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl

W zakładkach „Harmonogram rekrutacji…” znajdują się wszystkie niezbędne daty oraz informacje, co muszą złożyć absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.

Uczeń w systemie konto musi założyć samodzielnie. Konieczne jest wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i ułożenie listy preferencji kandydata. Na jej pierwszej pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.
System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.