Słupia rzeka wiedzy – nowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku

0
Fot. www.dolinaslupi.pl

Powstało w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych przy ul. Poniatowskiego 4 w Słupsku.

Na potrzeby centrum zostały zaadoptowane pomieszczenia na parterze budynku: hol, sala wystawowa oraz sala projekcyjna, ćwiczeniowa i zaplecze. Głównym reprezentacyjnym miejscem w centrum jest hol oraz sala wystawowa, gdzie prezentowane są dioramy, przedstawiające typowe siedliska związane z rzeką i jej doliną. Sam układ poszczególnych stanowisk nawiązuje do meandrującej rzeki, a tym samym sprawia, że zwiedzający ma odnosić wrażenie przemieszczania się doliną rzeczną. Za każdym meandrem czeka niespodzianka. Wśród dioram rozmieszczono stanowiska edukacyjne zarówno manualne, jak i interaktywne. Uzupełnieniem całości wystawy są dwa duże akwaria, w których zaprezentowana jest ichtiofauna naszych rzek i jezior, a także gatunki inwazyjne zagrażające naszej rodzimej przyrodzie.

– Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku jest jednym z elementów projektu Edukacja dla przyrody – mówiła podczas otwarcia centrum Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. – Wartość całego projektu to prawie 9 mln złotych. Pieniądze udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Podstawowym celem tej inwestycji była ochrona różnorodności biologicznej Pomorza oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez edukację przyrodniczą.
Edukacja ekologiczna w Centrum będzie miała wymiar nowoczesny i interaktywny. – Jestem przekonany, że warto było postawić na parki krajobrazowe i zrealizować ten projekt, gdyż różnorodność, jaka panuje na Pomorzu jest wyjątkowa – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.