Upamiętnili 28. słupski pułk lotnictwa myśliwskiego. Replikę sztandaru wprowadzono do Kościoła Garnizonoweg

0
Fot. Andrzej Liberek

Wciąż aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół 28. słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego, choć w przyszłym roku minie 20 rocznica rozformowania tego pułku. Organizacja ta skupia byłych żołnierzy, pracowników i sympatyków redzikowskiego pułku oraz kultywuje tradycje jednostki i jej historię.

To właśnie dzięki ich wysiłkom udało się stworzyć Park Muzealny w Redzikowie dla samolotów, które były na uzbrojeniu pułku wraz z tablicą upamiętniającą pilotów, którzy ponieśli śmierć w trakcie swojej służby; urządzić Izbę Pamięci pułku na terenie Zespołu Szkół w Redzikowie; nadać Szkole Podstawowej w Redzikowie imię 28. słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego; to samo imię nosi jedno z rond na trasie ringu miejskiego, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic gen. Władysława Andersa oraz 11 listopada. W Kaplicy w Redzikowie udało się także wmurować tablicę pamiątkową ku czci 28. słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego.

Dodatkowo dla upamiętnienia największej jednostki lotniczej bazującej przez 48 lat na Ziemi Słupskiej, 25 sierpnia wprowadzono repliki sztandaru 28. słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego do Kościoła Garnizonowego przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku. Replika sztandaru redzikowskich lotników zawisła obok innych replik sztandarów. Replika ta na prośbę prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28. splm – płk. dypl. w stanie spoczynku pil. Franciszka Klimczuka została poświęcona przez kapelana Garnizonu Słupska – księdza kapitana Dariusza Kamińskiego.
Oryginalny sztandar pułku został w 2001 r. przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Natomiast kolejna replika już niedługo zawiśnie w Izbie Pamięci 28. słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego w Zespole Szkół w Redzikowie.

28 słupski pułk lotnictwa myśliwskiego pełnił przez 48 lat ofiarną lotniczą służbę na słupskiej ziemi. Pułku nie ma już od 19 lat, istnieje jednak Stowarzyszenie Przyjaciół 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego, które wciąż podejmuje aktywne działania dla kultywowania pamięci o historii redzikowskiej lotniczej jednostki.

Po zakończeniu II wojny światowej Słupsk powrócił w granicę państwa polskiego i stał się dużym garnizonem Wojska Polskiego, a pobliskie Redzikowo służyło jak miejsce dyslokacji jednostek lotniczych. Wśród nich najważniejszą był 28. pułk lotnictwa myśliwskiego. Pułk ten rozpoczął swoją działalność w 1952 r. , kiedy to 17 września tego roku miała miejsce pierwsza zbiórka stanu osobowego. Z końcem 2000 r., po 48 latach istnienia pułk ten został rozformowany zgodnie z rozkazami wyższych przełożonych.

Przez cały okres swego istnienia pułk był związany z ziemią słupską. Wśród jego zasadniczych zadań była min. obrona środkowego wybrzeża i Słupska jako miasta. Poza tym żołnierze odgruzowywali miasto po zniszczeniach wojennych, pomagali w odbudowie zniszczonych zakładów i budowie nowych; działali na rzecz Państwowych Gospodarstw Rolnych w okresie intensywnych prac polowych. Brali także udział w rozwoju słupskiej komunikacji miejskiej, na przykład przy budowie linii trolejbusowej, działali przy budowie sieci ciepłowniczej ze Słupska do Redzikowa; wspierali budowę szkoły w Redzikowie, czy pracowali przy odśnieżaniu słupskich dróg.
Za tak duży wkład na rzecz Słupska i Województwa Słupskiego w dniu 1 września 1995 decyzją MON nr 94/MON z dnia 11 lipca 1995 pułk otrzymał nazwę wyróżniającą „Słupski” oraz dzień 17 września ustalony został świętem pułku. Tego samego roku w grudniu, pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Słupska i Ziemi Słupskiej.

W okresie pokojowej służby 22 pilotów 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego straciło życie wykonując zadania lotnicze na Ziemi Słupskiej.