Urzędnicy rozniosą decyzje podatkowe za 2019 rok

0

Do 23 lutego wszystkie decyzje podatkowe trafią do słupszczan. Rozniosą je pracownicy słupskiego ratusza. Wszyscy będą posiadać identyfikatory służbowe. Urzędnicy nie mogą pobierać pieniędzy.

Decyzje dostarczane będą od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy otrzymają je w kopercie wraz z dowodem wpłaty. Pracownik poprosi o złożenie czytelnego podpisu i wpisanie daty doręczenia na potwierdzeniu odbioru.

Pracownicy nie mogą pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, a wpłat należy dokonywać na indywidualny nr konta wskazany w decyzji. Terminy płatności upłyną: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Decyzje, które nie zostaną doręczone adresatom zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy doręcza pisma, w tym decyzje, za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Decyzje dostarczane będą od poniedziałku do soboty. Pracownik Urzędu Miejskiego będzie posiadał przy sobie identyfikator służbowy.

Mieszkańcy otrzymają w kopercie decyzję podatkową wraz z dowodem wpłaty.