Szansa na wsparcie dla sportowców

0

Wnioski o stypendium sportowe starosty słupskiego można składać do końca stycznia. Stypendyści mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie.

O stypendium mogą się ubiegać zawodnicy na stałe mieszkający w powiecie słupskim, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać: zarządy lub dyrektorzy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, trenerzy zawodników, dyrektorzy szkół lub uczelni, rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich zawodników i sami zawodnicy.


Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach – Czempion, Wynik i Talent na okres dziesięciu miesięcy. W zależności od kategorii miesięczna kwota wyniesie odpowiednio 500, 300 i 200 złotych.
Wnioski o przyznanie stypendium składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.

Do wniosku należy dołączyć  m.in. dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, oświadczenie o zamieszkiwaniu na stałe w powiecie słupskim, zaświadczenie o przynależności do kadry, roczny plan startów i przygotowań sportowych zawodnika, oświadczenie, oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu.