Ustka będzie bardziej zielona

0

Magiczne ogrody i oznakowanie usteckich pomników przyrody to dwa projekty, które zostaną zrealizowane w ramach pierwszej edycji programu „Zielona Ustka”.

Przypomnijmy, że program „Zielona Ustka” to kolejna forma współpracy władz miasta z mieszkańcami polegająca na zgłaszaniu przez nich pomysłów do realizacji z budżetu miasta. Projekty muszą dotyczyć miejskiej zieleni, gdyż celem programu jest zwiększenie udziału i znaczenia terenów zielonych.

Nabór wniosków poprzedzony był warsztatami prowadzonymi przez architekta krajobrazu. Mieszkańcy zgłosili cztery propozycje, z których Panel Ekspertów wyłonił dwa do realizacji. Są to to zadania:

Magiczne Ogrody SP2 – ekologia, zmysły, działanie” – lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie polegać będzie na wykonaniu trzech ogrodów:

– ptasiej stołówki i hotelu dla owadów na kwietnej łące

– ekologicznego ogródka „Nowalijka” – założenie szkolnego ogródka, w którym uczniowie będą uprawiać rośliny, pod opieką nauczyciela

– ogrodu zmysłów podzielonego na cztery strefy: dotykową, zapachową, wzrokową i dźwiękową. Szacunkowy koszt: 145 176,00 zł

Poznajmy pomniki przyrody w Ustce” – lokalizacja: promenada nadmorska, gdzie znajdują się cztery pomniki przyrody. Projekt dotyczy wykonania i zamontowania nowych tabliczek informacyjnych bezpośrednio na drzewach oraz dodatkowych, wbetonowanych w ich pobliżu tablic informacyjnych. Po powołaniu nowego pomnika przyrody na terenie miasta, również jego oznakowanie w ten sam sposób.

Szacunkowy koszt: 8 510,00 zł.

Realizacja zadań rozpocznie się w luty, a jesienią ponownie zaprosimy mieszkańców na warsztaty i do składania wniosków. Budżet programu to 200 tysięcy zł.