Ustka już wie, jak będzie wydawać pieniądze

0

Ustka ma już budżet na przyszły rok. Na ostatniej sesji przyjęli go jednogłośnie miejscy radni.

Plan miejskich finansów zakłada, iż dochody budżetu w 2019 r. wyniosą ponad 96 mln złotych, a wydatki 106 mln złotych. Wynoszący ponad dziewięć milionów złotych zostanie pokryty dzięki emisji obligacji komunalnych. W 2019 r. na inwestycje władze miasta zamierzają przeznaczyć ponad 35 mln złotych. Gościem ostatniej sesji usteckiego samorządu był Paweł Lisowski, nowy starosta słupski, który zadeklarował chęć szerokiej współpracy, nie tylko w obszarze dróg powiatowych, ale także w kwestii zaspokajania potrzeb mieszkańców Ustki. Zapowiedział planowane na styczeń spotkania samorządowców, podczas którego omówione zostaną szczegóły działań w roku 2019.

Podczas sesji powołano też Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której członkami zostali: Adriana Cerkowska-Markiewicz, Daniel Król, Lena Iwan-Kucia, Zbigniew Margol, Elżbieta Nadolna i Urszula Pietrasiewicz.

Radni, na zakończenie, przyjęli wniosek Daniela Króla w sprawie „Przygotowania analizy ewentualnego wprowadzenia przez Radę Miasta bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania”.