Burmistrz chce pomagać firmom i mieszkańcom

0
Mimo pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu burmistrz Jacek Graczyk nie otrzymał absolutorium. Fot. UM Ustka

Burmistrz Ustki ma pomysł jak pomóc miejscowym firmom, które z powodu epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jacek Graczyk proponuje im odroczenie, a jeśli epidemia będzie trwała dłużej, nawet umorzenie części lokalnych opłat. Ma też pomysł jak wesprzeć rodziców, których dzieci nie mogą chodzić do przedszkola czy żłobka.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z panującym na terenie kraju stanem epidemii spowodowały, że wiele osób prowadzących firmy obawia się, że nie będzie w stanie dalej prowadzić swojego biznesu, bo straty spowodowane zamknięciem lub ograniczeniem działalności mogą być tak duże. Dlatego burmistrz przygotował pakiet ulg, które mają pomóc im przetrwać ten trudny czas. W przypadku gdy stan epidemii zakończy się do 30 kwietnia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci: odroczenia zapłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także za najem lub dzierżawę mienia komunalnego. Odroczenie lub rozłożenie na raty możliwe będzie na wniosek zainteresowanego podmiotu i dotyczyć będzie okresu, w którym przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności. Zobowiązania te będzie można odroczyć maksymalnie do 30 listopada.

Jeśli okaże się, że stan epidemii będzie trwał jeszcze po 30 kwietnia wówczas zakres pomocy będzie szerszy, gdyż będzie można liczyć na umorzyć te opłaty. Także w tym przypadku będzie to możliwe na wniosek zainteresowanego podmiotu, na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w danym okresie.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzoną działalność, mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By nie ponosić kosztów za wywóz odpadów za dany miesiąc należy złożyć nową deklarację do 10 dnia tego miesiąca.

Burmistrz chce także pomóc rodzicom dzieci, które nie mogą korzystać z opieki żłobkowej i przedszkolnej. Obecne przepisy nakładają na rodziców obowiązek płacenia za korzystanie z nich, chociaż ci nie mają takiej możliwości. – Rodzice nie mogą ponosić opłat za ten okres – uważa Jacek Graczyk. – Przygotowaliśmy projekty uchwał zmieniające zasady działalności żłobka i ponoszenia opłat. Nowe zapisy umożliwią całkowite zwolnienie rodziców z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności placówki. Z kolei w przypadku przedszkola nie będzie naliczana opłata za dodatkowe, zadeklarowane godziny w okresie zawieszenia działalności placówek.

Jeśli ktoś wniósł pełne opłaty za marzec, to nadpłata zostanie przeniesiona na następne miesiące lub w przypadku dzieci kończących pobyt w żłobku czy przedszkolu – zwrócona.