Powstaje punkt selektywnego zbierania odpadów

0

Nowoczesny PSZOK powstaje na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Mieszkańcy będą mogli pozostawiać tam odpady zbierane selektywnie.

Wartość inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Na wydzielonym i ogrodzonym terenie zlokalizowane zostaną poszczególne elementy infrastruktury umożliwiającej odbiór wysegregowanych odpadów komunalnych między innymi takich jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, BIO odpady, odpady zielone, przeterminowane leki, czy chemikalia, żarówki, zużyte baterie, sprzęt elektryczny, odpady budowlane, czy stare meble.

W celu właściwego skierowania dostawców, na wjeździe do punktu umieszczona będzie tablica informacyjna z objaśnieniami jak postępować z określonymi rodzajami odpadów.

W ramach inwestycji zaplanowano także punkt „Drugie życie”. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, sprzęty i wyposażenie, które mogą być poddane naprawie i zostać ponownie wykorzystane.
Inwestycja zakończy się w grudniu tego roku. Jej realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.