Wójt Kobylnicy nagrodził najzdolniejszych uczniów

0
Fot. UG Kobylnica

Dwudziestu absolwentów szkół podstawowych otrzymało w tym roku stypendia wójta Kobylnicy za wybitne osiągnięcia w nauce. Dwóm uczennicom przyznane zostały natomiast stypendia artystyczne.


W imieniu wójta Leszka Kulińskiego wręczenia stypendiów dokonała Maja Wawrowska, sekretarz gminy. Od wielu lat stypendia te są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica”.

Bardzo duża liczba tegorocznych stypendystów oraz sukcesy jakie uzyskali w bieżącym roku świadczą o tym, że dzieci i młodzież z terenu gminy chętnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach zarówno w szkołach – pracując pod kierunkiem nauczycieli, jak i zajęciach pozaszkolnych.


Wśród tegorocznych stypendystów są laureaci wysokich miejsc nagradzanych lub honorowanych zwycięskim tytułem w konkursach, olimpiadach i zawodach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.