Zbliża się czas decyzji. Przed nami wybory do Sejmu i Senatu

0

Już za trzy dni zdecydujemy, kto zasiądzie w sejmowy i senackich ławach.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7 do 21. Jeśli w którymś z lokalizacji dojdzie do zakłóceń w trakcie głosowania, godziny otwarcia danego lokalu wyborczego mogą zostać wydłużone.

Podczas głosowania otrzymamy dwie karty – jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu.

Głosować możemy tylko na jedną listę kandydatów. Aby głos był ważny na karcie musimy postawić znak „X”, mają to być co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki, z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Nasz głos będzie nieważny, jeśli znak „X” postawimy na więcej, niż jednej liście lub postawimy znak inny, niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

W nadchodzących wyborach prawo do głosowania mają wszyscy obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Głosować nie mogą natomiast osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, a także osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 12 października od godz. 0.00 i potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00, 13 października 2019 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania. Podczas ciszy wyborczej nie można informować o przebiegu wyborów; podawać informacji o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach.

Podczas wyborów nie wolno podawać do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej. Nie wolno także informować o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym, podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych.

Kary za złamanie ciszy wyborczej są bardzo wysokie. Najwyższa grzywna, bo od 500 tysięcy złotych do nawet jednego miliona złotych, grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Karana jest także agitacja przed lokalami wyborczymi czy w internecie. W tym przypadku grzywna wynosi od 20 złotych do pięciu tysięcy złotych.