Ustka zadebiutowała na giełdzie

0
Fot. UM Ustka

Obligacje o wartości dziesięciu milionów złotych wprowadziło na Giełdę Papierów Wartościowych miasto Ustka. Obrót obligacjami odbywał się będzie na rynku Catylst. Pieniądze uzyskane w wyniku ich emisji przeznaczone będą na realizację zaplanowanych inwestycji miejskich, w tym – najważniejszej, zaplanowanej na 2020 rok – budowy transportowego węzła integracyjnego.

Uroczystość debiutu rozpoczęła się o godz. 13:00 w Sali Notowań, w Centrum Giełdowym w Warszawie. Podczas wydarzenia skarbnik miasta, Anna Łukaszewicz, mówiła o proinwestycyjnym budżecie Ustki. Następnie zaprezentowane zostały filmy promocyjne, ukazujące dobrą współpracę samorządu z przedsiębiorcami oraz intensywne działania promocyjno-kulturalne prowadzone przez miasto.

Poza aspektem finansowym wprowadzenie obligacji komunalnych na rynek Catalyst niesie ze sobą aspekt marketingowy, stąd obecność na uroczystości naczelnika Wydziału Promocji Miasta Ustka- Włodzimierza Wolskiego. Upublicznienie informacji o emisji i emitencie pozwala pokazać samorząd na rynku kapitałowym. Emitent buduje swoją wiarygodność, jako jednostka aktywna, działająca nowocześnie, korzystająca z innowacyjnych instrumentów finansowych.

Miasto Ustka jest 141. emitentem na Catalyst oraz drugim debiutem na tym rynku w 2020 roku.