Od marca wyższe renty i emerytury

0

Emeryci i renciści dostaną w marcu więcej pieniędzy. Wszystko za sprawą waloryzacji świadczeń i podwyżki najniższych rent i emerytur prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie, wszystko odbędzie się automatycznie. Decyzje – waloryzacyjną oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” świadczeniobiorcy znajdą w jednej kopercie.

W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. To znaczy, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto, pod warunkiem że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie 1200 zł, co oznacza podwyżkę o 100 zł. Otrzymają ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł. Wszystkie wartości brutto.

W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2020 r.

Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. „trzynastki” emeryci otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.