Renta socjalna będzie wyższa

0
Fot.sxc.hu

Weszły w życie nowe przepisy. Dzięki nim renta socjalna wzrośnie o 19 procent. Oznacza to, że renciści zamiast 865,03 zł brutto (745,18 zł netto) otrzymają 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto).

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie to musi powstać przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich. Często są to więc osoby, które nigdy nie osiągną samodzielności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Takie osoby nie weszły na rynek pracy i przez to nie mogły nabyć uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Celem renty socjalnej jest więc zrekompensowanie tego braku. Dlatego są one w całości finansowane z budżetu państwa.

Gdański Oddział ZUS w wypłacił w lipcu 11 tys. rent socjalnych, zaś słupski blisko 4 tys.

Ponieważ znowelizowana ustawa obowiązywać będzie z mocą od 1 czerwca to renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września z trzymiesięcznym wyrównaniem. Warto pamiętać, że przysługuje ono tylko za te miesiące, kiedy renta była wypłacana.

Całość procedury związanej z podwyżką renty socjalnej przebiegać będzie z urzędu. Nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku.