ZUS ma pieniądze na poprawę warunków pracy. Do rozdania 50 milionów złotych

0
Fot. sxc.hu

Pracodawcy na złożenie wniosków mają czas do 23 sierpnia. Jest jeden warunek. Firma nie może zalegać ze składkami i podatkami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje te działania, które służą zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. Chodzi o pomoc pracodawcom w utrzymaniu zdolności do pracy osób zatrudnionych przez cały czas ich aktywności zawodowej. Pieniądze, którymi dysponuje ZUS mogą być przeznaczone jedynie na realizację działań, które będą odnosić się bezpośrednio do ograniczenia niekorzystnych oddziaływań w miejscu pracy. Dzięki dofinansowaniu można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt  i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości lub zagłębieniach i wiele innych.
W
konkursie mogą wziąć udział wszyscy płatnicy składek. – Najbardziej zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa, ponieważ w ich wypadku procent dofinansowania będzie największy – tłumaczy Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału ZUS. – Firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania, przedsiębiorstwa które zatrudniają od 10 do 49 pracowników nie więcej niż 80 proc, zatrudniający od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc, a duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc. Należy pamiętać, że wnioski mogą składać jedynie pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłatą podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.
Merytoryczną oceną wniosków zajmie się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który będzie także odpowiedzialny za kontrolę projektu w trakcie realizacji, po zakończeniu oraz kontrolę trwałości. Analiza obejmie m.in. ocenę czy wskazane cele są szczegółowo opisane, realne i określone w czasie, adekwatność działań do czynników ryzyka występujących w firmie, zgodność rozwiązań z przepisami oraz ocenę jak dane rozwiązania przełożą się na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może wnioskować o dopłatę nie częściej niż raz na trzy lata.
Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie bip.zus.pl. Wszelkie pytania lub wątpliwości na temat konkursu można zgłaszać mailowo na adres konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.